Update (04/11/62) ตรวจสอบรายชื่อนักวิ่ง คลิกที่นี่

 


ลงทะเบียนช่างภาพ คลิกที่นี่

 

ครั้งแรก!! กับกิจกรรมเดิน-วิ่ง ที่รวมคนบัญชีสุขภาพดีไว้มากที่สุดในประเทศไทย…

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป มาร่วมสร้างสุขภาพดีไปพร้อมกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม ในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ “BUNCHEE RUN 2019 รวมพลคนบัญชี” (Run for Charity) เพื่อถวายเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมอบให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้และ-ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศไทย

แล้วถ้าไม่ใช่นักบัญชีจะมาร่วมกิจกรรมกับเราได้มั้ย?

เราเปิดรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือ “เส้นชัย” เส้นชัยแห่งสุขภาพ เส้นชัยแห่งการสร้างโอกาสให้เด็กไทย และเส้นชัยแห่งความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ไม่ต้องกังวลว่าจะวิ่งไหวหรือไม่ เพราะเพียงแค่เรา “เริ่มต้นและใจสู้” ไม่ว่าจะสายเดิน สายวิ่ง สายแข่ง สายย่อ สายเสมอ หรือสายไหน ๆ ก็มาร่วมสร้างมิตรภาพและปรากฎการณ์ความสามัคคีครั้งนี้ไปด้วยกันได้ค่ะ


“นักบัญชี” ไม่ได้มีดีแค่เรื่องตัวเลข ต้องสุขภาพดี สดใส และใจบุญ^^

วันแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 – 08.30 น.

สถานที่แข่งขัน
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบ “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อเพื่อสนับสนุนการศึกษา” ทูลเกล้าฯ ในนามสภาวิชาชีพบัญชี
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี
3. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้พบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกัน
4. เพื่อสานพลังและสานสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปรู้จักสภาวิชาชีพบัญชี

การรับเบอร์ (Bib) เสื้อที่ระลึก
1. รับผ่านช่องทางไปรษณีย์ (เริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) **เฉพาะท่านที่เลือกสมัครแบบจัดส่งไปรษณีย์เท่านั้น (เพิ่ม 60 บาท) 
2. รับ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.

หากสมัครแบบรับ Race Pack ด้วยตนเอง ต้องมารับด้วยตนเอง ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. (ไม่มีการรับ Race Pack ตอนเช้าในวันแข่งขัน) และหากไม่มารับในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชีขอไม่ส่งหรือให้ Race Pack ให้ย้อนหลัง

แบบเสื้อ

แบบเหรียญ และกระเป๋าผ้า

  • บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
  • ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย และซุ้มกิจกรรมจากผู้สนับสนุนหลัก
  • บริการรับฝากของ
  • มีเจ้าหน้าที่ ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

หมายเหตุ สำหรับหน่วยงานใดที่ที่มีการสมัครตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และต้องการรับใบเสร็จรวมกันใบเดียว  กรุณาส่งเลขการจองและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาที่ buncheerun@tfac.or.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 685 2514, 2543, 2567