สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม (Sponsored) กรุณาติดต่อ 02 685 2567 มือถือ 097 017 3677 หรือ Email Sawita.su@tfac.or.th