กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อถวายเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษา

วันแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 – 08.30 น.

สถานที่แข่งขัน
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ กระทรวงสาธารณสุข

การแข่งขันและของรางวัล

 

การรับเบอร์ (Bib) เสื้อที่ระลึก
1. รับผ่านช่องทางไปรษณีย์ (เริ่มส่งตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) – เฉพาะท่านที่เลือกสมัครแบบจัดส่งไปรษณีย์เท่านั้น (เพิ่ม 60 บาท)
2. รับ ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 – 17.00 น.

แบบเสื้อ

แบบเหรียญ และกระเป๋าผ้า

 

การบริการ

  • บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
  • ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย และซุ้มกิจกรรมจากผู้สนับสนุนหลัก
  • บริการรับฝากของ
  • มีเจ้าหน้าที่ ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

หมายเหตุ สำหรับหน่วยงานใดที่ที่มีการสมัครตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และต้องการรับใบเสร็จรวมกันใบเดียว  กรุณาส่งเลขการจองและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาที่ buncheerun@tfac.or.th

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมกรุณาติดต่อ 02 685 2567 มือถือ 097 017 3677 หรือ Email Sawita.su@tfac.or.th

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครติดต่อ  02 685 2514 มือถือ 085 600 2266 หรือ Email buncheerun@tfac.or.th