จุดปล่อยตัว บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
GPS: 13.849973, 100.526810 https://goo.gl/maps/hAHJpGNwJhi8qEt98